Engøyholmen Kystkultursenter

Engøyholmen ligger lunt til i Stavanger havnebasseng. Godt skjermet fra vinterens og ryfylkefjellenes kalde østavind. kun 900 meter fra byens sentrum har vi bevart et av de siste sjøhusmiljøene i stavanger.  Her ble det saltet sild, produsert ansjos, og her pakket arbeiderne til Chr.Bjelland hummer for eksport. I dag formidler vi historien, tar vare på anlegg og båter, og kompetansen som ligger bak. 

 

 Engøyholmen og stavanger kulturhistoriske havnelandskap er støttet av:
  • Stavanger kommune
  • Rogaland Fylkeskommune
  • Riksantikvaren
  • Siftelsen UNI
  • Kulturminnefondet
  • Inge Steenslands stiftelse
  • Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse
  • Fortidsminneforeningen
og mange andre gode medhjelpere og bidragsytere.
 
sildefiske

Velkommen på foredrag med lysbilder og film. 

Notbasen Jan Johansen besøker Stavanger. Vi inviterer til en aften med historie om sildefiske langs kysten, en historie som har røtter helt tilbake til vikingetiden. Fokus vil være sildefiskets utvikling fra 1945 til sammenbruddet mot 1970. 

Stavanger Maritime Museum torsdag den 23.februar kl 1800