Fartøyvern/restaurering

 
Engøyholmen Kystkultursenter tar på seg fartøyvern- og restaureringsopddrag.

Styrehuset på MS Jøsenfjord restaureres

Engøyholmen har i samarbeid med båtbygger Curtiss Andersson tatt på seg å restaurere det  gamle styrehuset til MS Jøsenfjord. Skroget  er slept til Bredalsholnem dokk for restaurering. 
styrehuset MS Jøsenfjord blir heist Styrehuset er nå flyttet til Natvigs-Minde hvor  det  bygges tak over det, slik at arbeidet med kan foregår i tørre og gode omgivelser. Arbeidet er planlagt startet på høsten.
Inntil da skal den nye stålrammen som styrehuset står på og som er sveisset fast i dekksbjelkene på båtdekket være ferdigstilt og materialene bestillt og klar.
Arbeidet er forventet ferdig våren 2016.


Restaurering av mannskapslugarer på MS Rogaland

De to mannskapslugarene på stormdekket til MS Rogaland skal  restaureres tilbake til tiden rett etter krigen, til 1950. På denne tiden fikk MS Rogaland den siste store ombyggingen og skal tilbakeføres til denne epoken. MS Rogaland er fredet av Riksantikvaren.
Prosessen med tilbakeføringen blir startet ved å tilbakeføre de to nevnte  lugarene. Vi har utført nøyaktige undersøkelser ombord og er rimelig sikker at vi har fått med osss de fleste detaljene som fremdeles kan leses ut av de eksisterende rommene. Begge lugarene ble fjernet for å kunne sandblåse skutesida og bortsett fra et skilleskott og lugardørene står det lite igjen av den gamle innrdeningen.
Grunnlaget for restaureringen blir dermed en rapport utferdiget av Hardanger Fartøyvernsenter i 1994, bilder, erindringer, undersøkelsene gjort ombord  og fundamenterte gjettninger.

Vi ser farm til et spennende prosjekt.