Kulturhistorisk havnelandskap

FRA SKOG TIL HUS OG BÅT

Bilde av 253486_600_600[1]Vi har tatt ut stort tømmer  i Stokkadalen i Vats, i Vindafjord.
Tømmeret og ferdigsagte båtbord og trelast ble fraktet til Engøyholmen og Natvigs Minde med en fin samling veteranbåter, våren 2006.
Våren 2007 ble de siste 350m3 gammel furuskog hugget, og venter nå på bearbeiding og frakt til Engøyholmen og Natvigs Minde.Bilde av 253488_600_600[1]Etter et halvt år med tørke begynner grindbygg og gavlabåt og vise form.  Skogen får nytt liv etter at tradisjonshåndverkere, lærlinger og kursdeltakere har satt spor etter seg. Tradisjonshåndverk blir tatt vare på og ført videre til nye tradisjonsbærere.
Spanteoppsettet forteller formen på en 31 fots gavlabåt. Den ble sjøsatt i 2008 og seiler nå som en del av Engøyholmens flåte av tridisjonelle båter.To grindbygg ble reist og fungerte som byggeplass og kurslokale mens vi gjenreiste sjøhuset som brant på Natvigs Minde.

 

Bilde av 253489_600_600[1]Bilde av 253490_600_600[1]
  
Bilde av 253500_600_600[1]Bilde av 253487_600_600[1]Bilde av 270122_600_600[1]

Grunnarbeidene er ferdige, nytt sjøhus er påbegynt!
Sjekk aftenbladets reportasje her

 Reisverket til hele huset er ferdig tilskåret.
Tre etasjer ligger oppå hverandre, bare stolpene mangler.
Sperrene er tilpasset og montert mens vi enda kan arbeide på bakkenivå.

Senere pakkes alt ned, numerert og i sorterte hauger.
Når det så reises igjen blir stolpene satt inn og sjøhuset får den høyden det skal ha. I Iløpet av et par måneder står huset igjen på Natvigs Minde.

Engøyholmens bidrag til Europeisk kulturhovedstad Stavanger2008 ruver i landskapet.

Bilde av 536513_600_600[1]Sommeren 2008 var sjøhuset ferdig reist. Nå er vinduer på plass og alt er malt.
19. oktober 2008 ble gavlabåten MERIEL sjøsatt.

Navnet har den fått etter inspirasjon fra teaterstykket TRYST som den skotske gruppen Grid Iron fremførte på Engøyholmen på samme tid.
MERIEL betyr Shining Sea.

 

Bilde av 572581_600_600[1]Bilde av 573046_600_600[1]

Sjøhuset på Natvigs Minde innviet den 23.november 2008
 Bilde av 588505_600_600[1]


Sjøhuset og de to nye grindbyggene på Natvigs Minde drives nå som en del av Engøyholmen kystkultursenter.
Vi leier ut lokaler til lokale håndverkere som selger tjester innenfor maritime fag.
Vi leier ut lokaler til arrangementer og vi driver egne aktiviteter som for eksempel den kulturelle skolesekken med opptil 1000 elever innom hver sesong.

Over 10 millioner har vi investert i Stavangers kulturhistoriske havnelandskap de siste årene.
 
 Natvigs Minde er på vei til å bli en sentral arena og et spennende tilskudd til formidling av av vår lokale kystkultur og Stavanger bys industrielle utvikling.

Engøyholmen har tatt initiativ til et stort prosjekt for å videreutvikle vårt kulturhistoriske havnelandskap.

PROSJEKT Kulturhistorisk havnelandskap er et byplangrep som skal sikre viktige kulturhistoriske verdier i Stavangers havnebasseng og samtidig åpne området for allmennheten.
Natvigs Minde, nottørkene på Engøyholmen og Halvorstraen, kaianlegg og andre viktige spor etter den maritime aktiviteten i havnebassenget, DSD´s gamle kullkai på Sølyst, fundamentene etter sjøhusene på Knudsaskjæret osv. er viktig bestanddeler i dette. Kulturhistorisk havnelandskap har også et formidlingsaspekt knyttet til byhistorie som kan oppleves umiddelbart og konkret. Sist men ikke minst det sosialpedagogiske arbeidet som inkluderer utsatte grupper som det bærende elementet i utvikling og drift av området.
 
 
IMG_3207ed

Kunstner: Lena Potyake, Moskva
www.potyaka.com


Visjon
Kulturhistorisk havnelandskap skal være en arena for aktivt kulturminnevern,
sosialpedagogisk arbeid og byliv på sjøen