Kystkultursenter med jernbane


På Natvigs Minde har Jan Erik fått med seg ungdommene fra skoletilbudet på Engøyholmen og gravd fram det gamle jernbanesporet som strekker seg fra kranen nord på øya, og ca 30 meter inn mellom husene.

Bilde av 412151_600_600[1]Kranen ble brukt av havnevesenet da kaiene i Vågen ble bygget i begynnelsen på 1900 tallet. Den stod da godt festet på en lekter. Senere ble den flyttet til Natvigs Minde der fortøyningsboyer og annet utstyr ble heist på land for å bli vedlikeholdt.

Både skinnegang og vogn er i orden. Kanskje klarer vi å sette kranen også i brukbar stand.

Ungdommene har gravt fram et spennende industrielt kulturminne, kanskje verdens korteste jernbanespor på en bitteliten holme i Stavanger havnebaseng.

Enda et liten jernbanespor kan graves fram fra krattet på Store Plentingen, holmen som henger sammen med Natvigs Minde. På dette sporet fraktet kaiarbeiderne stein som var skutt ut fra fjellet på holmen. Steinene ble tatt ombord i lektere. Med krane, dykkere og gode håndverkere ble steinene lagt fint på plass i det som ble solide og vakre kailinjer, under det som i dag er den Blå Promenaden.