ENGØYHOLMEN på Sølvberget

Av Ketil Thu | 20.10.2014 13:22

Verkstedet Maritim møteplass


gammel båt

I verkstedperioden plasseres en liten robåt som er under restaurering i en «arena»/rom i Sølvberget, der nye og gamle elementer vil fremstå som tydelige. En del verktøy/gjenstander og presentasjonsmateriell plasseres i samme rommet, slik at utstillingen kan stå for seg selv, og fungere uten at håndverker eller «guide» er til stede.

Verksteder følgende datoer:
21. okt. 2014 – Om trebåtbyggeren, kompetanse og tradisjon. Hvilke utfordringer ligger i restaureringsprosjektet? Praktisk forsøk med å steame masteringer, bøye en list/et båtbord til ønsket fasong.

11. nov. 2014 – Om reperbanen og repslageren. Om tau og trosser, kvaliteter og bruk. Deltakerne prøver seg på å lage tau.

25. nov 2014 – Om knop og spleis. Om tauets betydning om bord i båter og skip. Vi går gjennom de mest anvendelige knutene og spleisene. Deltakerne trener på egne ferdigheter.

9. des. 2014 – Om rundholter. Tradisjoner og kvaliteter. Vi lager årer, mast eller spri til båten som blir restaurert. Vi viser prosessen fra emnet vi hentet i skogen, til firkantet plank og endelig ferdig åre/rundholt. Deltakerne deltar med høvel, barkekniv og øks.
 

Arrangeres i samarbeid med Engøyholmen kystkultursenter.
 

Hver gang frakl.13-15. Ingen påmelding. Møt opp i faktabiblioteket, 3. etg.

www.stavanger-kulturhus.no/
Oppdatert 20.10.2014 13:23