VÅRE FARTØY

Bilde av 253510_600_600[1]BRANNBÅTEN  NØKK

BRANNBÅTEN BLE BYGD PÅ ROSENBERG I 1939. EIES AV STAVANGER KOMMUNE.
DRIVES OG VEDLIKEHOLDES AV ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER.
EN KRAFTIG BRANNSPRØYTE SOM KAN LEIES VED SPESIELLE ANLEDNINGER. TA KONTAKT MED TORSTEIN RANDA FOR MER INFO.

PASSASJER-FERGA HUNDVAAG I

Hundvaag-1HUNDVAAG I BLE BYGGET I 1939 OG DRIVES I DAG AV ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER. PASSASJERSERTIFIKAT FOR 55 PERSONER.
YPPERLIG TIL TURER PÅ FJORDEN, GOD PLASS OG EN LEVENDE OG SPENNENDE REPRESENTANT FRA ELDRE TIDERS STAVANGER.  PRISER OG SPESIALOPPLEGG PÅ FORESPØRSEL. VI PLANLEGGER GJERNE TUREN SAMMEN MED DEG. KONTAKT OSS FOR AVTALE.

MERIEL BLE BYGGET VED ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER 573046_600_600[1]
OG BLE SJØSATT 2008 SOM ET DELPROSJEKT AV
KULTURHOVEDSTADEN STAVANGER DETTE ÅRET. I ALT FIRE LÅRLINGERR TOK DEL I BYGGINGEN. MERIEL BLE TEGNET AV BÅTBYGGER CURTISS ANDERSSON MED UTGANGSPUNKT I TRADISJONELLE GAVLABÅTER.
HUN ER  31`, KRAVELLBYGGET OG EN TRYGG OG GOD SEILER.
MERIEL BRUKES AKTIVT I SKOLESEKKEN, SEILKURS OG DEN DAGLIGE DRIFTEN AV SENTERET 

SPIREN
Spiren i sol

SPIREN BLE SJØSATT I 2001 OG VAR ETTER RESTAURERINGEN AV HUNDVÅÅG I DET FØRSTE STØRRE BYGGE-PROSJEKT AV SENTERET.
OGSÅ PIREN BRUKES AKTIVT OG HAR VIST SEG Å VÆRE EN FLOTT SKUTE SOM SEILER GODT OG ER EN  SÆRDELES GOD OPPLÆRINGSPLATTFORM FOR SEILKURS OG SJENERELL BÅTBRUK
SMÅBÅTENE
253508_600_600[1]SENTERET EIER OG DRIFTER EN HEL LITEN FLÅTE AV 
TRADISJONELLE  SMÅBÅTER. 
ALT FRA PRAMMER OG FLERE FÆRINGER TIL EN STØRRE REGATTASEILER, EN VESTLANDSBÅT PÅ 21` MED BERMUDARIGG, "FIX". OGSÅ DISSE BRUKES TIL SEILKURS OG OPPLÆRING.
FLERE AV BÅTENE HAR BLITT BYGGET VED ENGØYHOLMEN DE SISTE ÅRENE, FLERE SKAL VI BYGGE.