skip to Main Content

Ledelse – tradisjonshåndverk – opplæring -formidling – arrangementsgjennomføring

Engøyholmen kystkultursenter er en ideell og frittstående stiftelse som ble opprettet i 1990. Vi er 7 fast ansatte og har mange frivillige, dyktige medarbeidere. Vi jobber tett på muséene i Rogaland, skoleverket, helse og sosialtjenesten/NAV, og nyter godt av et sterkt og mangfoldig faglig nettverk. Under ledelse av våre tradisjonshånd-verkere restaurerer vi verneverdige båter, fartøy og bygninger.
Vi bygger nye for salg og eget bruk.
Vi har et aktivt og tillitsfullt forhold til kommunale, fylkeskommunale og nasjonale verne-myndigheter og kulturvernorganisasjoner.

Vi holder til i restaurerte bygninger, et sildemottak fra 1830 tallet.
Vi har bygget stort nytt sjøhus i bindingsverk, to grindbygg og flere reisverks hus. Anleggene er lokalisert på de to holmene Natvigs Minde og Engøyholmen, og rommer gode verksteder for tre-båtbygging, maskin og mekanikk. I tillegg har vi gode forsamlingslokaler og plass til utstillinger og praktisk formidling.
Vi har Rogalands største samling bevaringsverdige åpne båter, vi eier og drifter den verneverdige passasjerfergen HUNDVAAG I, og vi drifter brannbåten NØKK for Stavanger kommune.
Vi har fast tilbud til den kulturelle skolesekken. Mer enn 10.000 elever har besøkt oss siden oppstart i 2008.

Etter mange år i kulturminnevernet konverterer noen av oss til aktiv pensjonisttilværelse.
Vi skal bygge nye lag på vårt solide og kulturhistoriske fundament.

Våre nye medarbeidere skal dekke flere kompetanser og fagområder.
Vi er en liten organisasjon. Hver av oss må derfor delta og bidra på mange felt, der det trengs, og når det trengs. Vi er mange menn og oppfordrer kvinner til å søke !

Ledertrøyen skal fylles av deg som har ledererfaring, ønsker å gå i front, samtidig som du skal ha «hands on» og følge opp medarbeidere der de er, og ønsker å være.
Du blir stiftelsens ansikt utad.
Som daglig leder har du overordnet ansvar for personal, økonomi og utadretta virksomhet.
Du må i tillegg kunne ta ansvar for et av de tre andre fagområdene:

• administrasjon
• arrangementsoppfølging
• sosialpedagogisk oppfølging og inkludering.

Er du håndverker med tilleggskompetanse innen et av disse fagområdene er du også velkommen til å søke, og har du kompetanse innenfor flere av fagområdene stiller du sterkt.

Du får en fin gjeng å samarbeide med.
Trebåtbygger, tømmermann/byggmester, mekaniker, maskinist og motormann/medarbeider.
Alle har med seg en lærling eller en person i arbeidstrening eller under opplæring.

I tillegg til alt dette tilbyr vi lønn til å leve av, tilgang til alle våre båter, fleksibel arbeidstid, grei pensjonsordning og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

Back To Top