skip to Main Content

Lervig vil ha nye øyer i havnebassenget

Aftenbladet skrev i mars 2018 om et innspill til Stavanger kommunes sentrumsplan fra Lervig/Trodahl/Nordbø, et innspill som går ut på å utvide Stavanger sentrum ut i havnebassenget. Nye utfyllinger på nordsiden av øyene Plentingen og Natvigs Minde skal kunne romme boliger, næring, kulturtilbud, havnebad og andre sentrumsformål.

Plentingen og Natvigs Minde inngår strengt tatt ikke i planområdet for sentrumsplanen, men det gjør i høy grad Holmen, der det er foreslått en diger utfylling som skal romme nye sentrumsbygg.

Trodal mener at Natvigs Minde skal bestå som et viktig kulturminne inn mot byen og definere resten av utfyllingen. Men Engøyholmen Kystkultursenter er selvsagt uenige, og mener at en slik satsning vil være starten på en ødelegge av et verneveridg kulturminne og kulturlandskap.

Les mer om utbyggingsplanene her

Back To Top