Skip to content

ENGØYHOLMEN, ET LIVSKRAFTIG SENTER FOR KYSTKULTUR I STAVANGER
På to holmer i Stavangers havnebasseng holder Engøyholmen kystkultursenter til.
Her er det gamle sjøhus, to nottørker, to veteranfartøyer og en rekke mindre båter som representerer ulike sider ved vår maritime historie. Engøyholmen Kystkultursenter skal være et kompetansesenter for formidling av kystkultur i regionen og driver en mangslungen virksomhet som omfatter alt fra skole- og barnehagebesøk til skogsarbeid og restaurering av båter, fartøy og bygningsmasse. Mange veteranfartøy har vært innom holmen og vi tar imot flere oppdrag. Ta en titt igjennom vår hjemmeside. Her kan du lese mer om hva vi  gjør, hva vi har gjort, og få et innblikk i historien og dagens virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss.

KULTURHISTORISK HAVNELANDSKAP

Tanken om et større, kulturhistorisk havnelandskap som et byplanmessig grep har modnet gradvis fram på Engøyholmen Kystkultursenter. I 2004 ble det laget et notat som ble sendt til Byplanavdelingen i Stavanger kommune. Ideen ble tatt svært positivt imot, og ble raskt innarbeidet som et begrep i kommuneplanen.

Bakgrunnen for kulturprosjektet var at man innenfor et ganske lite område av Stavanger havn kan foreta en tidsreise som strekker seg fra 1600-tallet og fram til i dag.

Her ligger verneverdige bygg og anlegg som tydelige spor fra ulike perioder av byens næringshistorie. Sildefiskeriene og hermetikkindustrien.  Seilskutetiden og dampskipsperioden med nødvendig havneutvidelser, og til slutt oljealder og cruisetrafikk. Aleksander Kielland ville nok undret seg om han fikk sett sitt Stavanger i dagens utforming.

heli_2709-006537

Handel og transport var sjøbasert. Bygninger og anlegg ble plassert nærmest mulig sjøen. Gedigne lødde steinblokker ble flere kilometer med kailengde  som erstattet strender og små brygger. Stavanger havn utviklet seg til en havn for fremtiden og moderne dampskip. I dag preges havnen av olje og cruise relatert virksomhet.

Våre aktiviteter og tilbud

Back To Top