Skip to content

Småbåter

På Engøyholmen ligger en spennende samling av båter. De fleste er bygd i Rogaland, og representerer en tradisjon som er i ferd med å dø ut. Men det tidligere ble bygd båter i de fleste bygde i Ryfylke, er det nå bare et par personer igjen som har båtbygging som yrke. Slik er samlingen av småbåter på Engøyholmen et viktig arkiv for ettertiden. Her kan lærlinger og båtbyggere studere detaljer, og de lokale tradisjonene blir tatt vare på.

I Norge har vi en rik båtbyggertradisjon som strekker seg langs hele kysten og langt inn i landet. Båtbyggeryrket gikk ofte i arv, og mange steder ble det utviklet spesielle byggeteknikker som gjorde at båtene fikk sine særtrekk.

Som en grov inndeling kan vi si at båtene på Østlandet er tyngre og grovere bygd enn på Vestlandsbåtene. Den meste kjente Vestlandsbåten er Oselveren, som er en smekker robåt med trekk som minner om vikingeskip. De gamle trebåtene på Østlandet er rundere i formen, og har fellestrekk med motorbåter fra 1900-tallet.
Mellom Østlands – og Vestlandstradisjonene ligger Rogaland hvor båtbyggerne har hentet impulser både fra sør – og nordfra. Stavanger martime museum foretok for noen år siden en undersøkelse hvor de dro langs hele Rogalandskysten og kartla gamle trebåter. Gjennom dette arbeidet dukket det opp en rekke båter man tidligere ikke hadde kjennskap til. Spesielt i Ryfylke er mange gamle båter tatt vare på.

Back To Top