Skip to content

En levende kulturøy

Engøyholmen Kystkultursenter ligger midt i Stavanger havn. Mens havnemiljøet ellers er preget av lystbåter, nyttetrafikk og en travel oljeindustri, ligger Engøyholmen som ei fredelig øy i den moderne storbyen. Sjøhusmiljøet på holmen framstår slik det ble bygd tidlig på 1800- tallet. Fra disse bygningene har man drevet hummereksport, sildesalting og utrustet fartøyer til fiskerier. De siste 20 årene har aktiviteten i bygningene vært preget av kulturvern, kystkultur og et spennende ungdomsprosjekt som har gjort holmen til en levende kulturøy. Senteret er et av Norges meste aktive kystkulturmiljøer.

Nottørker

På Engøyholmen og på Halvorstraen står to hus uten vegger. Dette er nottørker fra tiden da fiskere bruket nøter og garnredskaper av bomull. For at redskapen ikke skulle råtne, måtte de tørkes i slike hus før de ble lagret på loftet i sjøhuset. Helt fram til 1950-tallet stodet hundrevis av slike nottørker langs kysten av Vestlandet. Men bygningene ble mindre viktige da fiskerne gikk over til nylonnøter.

Bygningene er et godt eksempel på hvordan ting har ulike navn langs kysten. I Stavanger heter det ”ei torka”, i Ryfylke og i Nord-Rogaland kalles de samme bygningene ”ein galgje”, og nordover på Vestlandet kalles de ”ei henga”.

Stavanger preservering fikk bygd nottørken på ”Engøen (Halvorstraen) 16” i 1930, på eiendommen der de hadde et stort pakkhus fra før. Konstruksjonen er enkel og funksjonell.

”Preserveringstørkå” som den kalles, er restaurert av Engøyholmen, og prydes fremdeles med den opprinnelige eiers navn og logo.

Nottørken i står på Engøyholmen er bygd av Christian Bjelland & Co i 1957. I 2017 ble nottørken restaurert og satt i stand. I dag brukes de ikke til noe.

Relevant informasjon fra Engøyholmen

Back To Top