Skip to content

Inkludering Opplæring Medvirkning

Vi ønsker å gi tilbud til interesserte som kan dra nytte av

  • Vårt inkluderende fellesskap
  • opplæring innenfor kulturminnevernets oppgaver
  • arbeidsoppgaver som gir mestringsfølelse og gode tilbakemeldinger fra alle dem som opplever våre båter, fartøy og anlegg.

Etter grunnskolen er gjennomført er det mange som møter en trang inngangsport eller stengt dør når de skal videre i arbeidsliv eller skole.

På Engøyholmen og Natvigs Minde kan vi være med å tilrettelegge for at mange kan finne en plass sammen med oss, bidra i oppgaveløsning og oppleve glede.
Som du vil se av denne hjemmesiden byr vi på mange utfordrende og lærerike aktiviteter.

Båtbygging og restaurering.
Dovask og støvsuger
Fartøyvern og vedlikehold.
Tre eller stålarbeid.
Fellesskap mellom gamle og unge, – og de de midt imellom.
Motor og seil.
Gamle og nye hus
Pøsregn, kuling og badetemperatur.

Vi har lang erfaring i å skreddersy opplegg som sikter fremover og gir utvikling. Kanskje du synes det er vanskelig å ta kontakt ? Mange har vært her før deg, i kortere eller lengre perioder. Vi er trygge på at de gir oss gode referanser.

Ta direkte kontakt med oss via denne linken eller gå via ditt lokale NAV-kontor.
Ikke vent med å ta kontakt.

lærling 2

Av og til må dagens metode til for å gjøre det på gamlemåten.

tømmer

Grove dimensjoner på tømmeret som skal brukes i restaureringsarbeidene i sjøhuset. Her er det mye spennende å lære.

Engøyholmen Kystkultursenter

Et helt nødvendig redskap og metode på gamle båter. Klinking.

KROBAND NM

Perfekt skal det bli etter trening. Mye kan læres.

SONY DSC

Båten skal tettes. Ny søm i gammel robåt.

jan tor maske rogaland

Mange fag skal innom før nytt dekk legges om bord på MS ROGALAND.

Kunnskapsdeling mellom den som kan og den som skal lære.

Back To Top