Skip to content

Engøyholmen i bok.

«Kulturhistorisk Havnelandskap – 20 år på Engøyholmen.»

Gjennom 150 sider med tekst og bilder forteller vi historien om Kystkultursenterets 20 årige historie. Vi ser tilbake og plasserer Engøyholmen i sin historiske sammenheng og i vår tids kulturhistoriske havnelandskap.

Etnologen Bjørn Arild Ersland er bokas hovedforfatter. Sivilarkitekt og styreleder Helge Schjelderup, og daglig leder Ketil Thu bidrar med tekster og de fleste bildene. En bok å bli glad i, bli inspirert av og en kilde til ny kunnskap om vår gamle kystkultur. Vil du ha den tilsendt?
Ta kontakt med oss her.

ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER UTVIKLER ET SAMMENHENGENDE OG LEVENDE KULTURHISTORISK HAVNEMILJØ.

Back To Top