Skip to content

«Ungdom i svevet» – Nordlandsprosjektet var innom på Engøyholmen Kystkultursenter for å se på det vi gjør. Her er innlegget på hva prosjektleder Cathrine Torbjørnsen Halås skrev:

Engøyholmen Kystkultursenter ligger i idyllisk til midt i Stavanger havn. I det du stiger i land på holmen kan du kjenne lukta av tjære og sjø, mens roen sakte komme krypende til deg.

Hit har «Ungdom i svevet» – Nordlandsprosjektet kommet for å få høre om hvordan de arbeider med ungdom som trenger en avveksling fra skolen eller arbeidstrening for å komme seg videre i livet. Vi er blitt hentet på kaia i sentrum med Hundvåg 1, som må være en av verdens minste bilferger, med plass til en bil. Den gamle trebåten er et av de mange restaureringsobjektene som Kultursenteret har satt i stand gjennom årene. Vi blir hentet av skipper Torstein Randa, og daglig leder Ketil Thu. Mens vi går sakte utover i havna, akkompagnement av den behagelige motorduren, forteller Thu om historien til Engøyholmen og virksomheten
de driver der.

Drivkraften i entusiastene
Bygningene på holmen forfalt på 60 – 70 tallet, inntil kystentusiaster bestemte seg for å bevare anlegget. Etter en omfattende jobb, stod sjøhusene i 1990 klare til å tas i bruk igjen. Arbeidet med å ta vare på kystkulturen ved vedlikehold og stell av bygninger og båter, nybygg og reparasjoner, kombineres med et tilbud til skoleungdom som trenger et pustehull i hverdagen, og eldre ungdom som trenger læreplasser eller arbeidstrening.

– Vi restaurerer gamle båter og bygger nytt. Vi har til og med vunnet priser for dette. Vårt engasjement er å ta vare å tingene og kompetansen som må til for å bygge og ta vare på dette, forteller Thu, før han fortsetter: Det unike er at vi gjennom vedlikehold og bygging av hus og båter også skaper muligheter for at mennesker skal kunne sette seg selv i stand, slik at de kan møte de krav og forventninger som normalsamfunnet krever. Han mener at drivkraften som bor i entusiastene er veldig viktig, og at det ligger et stort uutnyttet potensial i mange lokalsamfunn: Det hele startet med entusiastene her på Engøyholmen. – Etter hvert har vi ansatt fagfolk som meg, sier Thu som selv er utdannet barnevernpedagog. Han mener at det rundt om i landet finnes det mange muligheter til å lage liknende tiltak, ved å inngå samarbeid med entusiastene lokalt, og ved å ta utgangspunkt i det særpreget og de spesielle aktivitetene som finnes der.

Stolthet som motivasjon
Vi står ved en av bryggene på holmen, omgitt av store og små båter. Noen under arbeid, og noen som bare ligger der i all sin prakt, nybygget eller ferdig restaurert. Det er som om de bare venter på å få komme seg ut på havet. Thu mener at opplevelsen av å gjøre en jobb som blir satt pris på i lokalsamfunnet er en avgjørende suksessfaktor: Stoltheten som ungdommene kjenner etter hvert, med å ha vært med på å lage noe som folk tydelig setter pris på, blir en drivkraft til å bli værende her og i neste omgang komme seg videre. Ungdommene opplever at folk kommer bort til dem og sier: – Har dere fått til dette? Da blir de oppglødde og glad. Det er den viktigste drivkraften. Thu mener at mange av tilbudene som gis ungdom ikke har det som skal til: Ingen skryter av en vedhaug! Men det å for eksempel ha restaurert en båt, det vekker beundring. Å oppleve entusiasmen, er som et farlig virus, sier han og ser utover båtene. Tilbudet på Engøyholmen er for mange veien til et ordinært arbeidsmarked: – — Når de forlater oss har de med seg minnene, og kjenner varmen fra tiden her. Overskriften de tar med seg er: Dette fikk jeg til, dette har jeg gjort. – Det er den viktigste erfaringen vi kan gi dem, sier Thu. Han forteller at ungdommene som er der som et alternativ til skolen, ikke møter bøker, men at de må bruke matematikk i forhold til praktiske oppgaver: Når de skjønner det er viktig og nyttig, da lærer de det!

Mulighet for aktiviteter på kveldstid
En annen styrke ved tilbudet på Engøyholmen, er at det i tillegg til det som skjer på dagtid, er mye som skjer på kveldstid. Ved å være her, får de også tilgang til mange aktiviteter på fritida, og mulighet for et nettverk. – Plassen inspirerer til aktivitet og deltakelse utenom arbeidstid, forteller Thu.

I samme båt
Jan Erik Stenseth er en av de andre fagfolkene som har arbeider på Engøyholmen med veiledning av ungdommene. Han har vært i jobben i en årrekke og trives svært godt i jobben sin, med kombinasjonen av kystvern og å hjelpe ungdommer: Mye handler om å gi de ungdommene som kommer hit tid til å håndtere utfordringene i livet. Hvis vi ikke gir dem dette rommet, vil problemene bare komme tilbake igjen og igjen. Han forteller om fellesskapet og samarbeidet som utvikles mellom de som er på
holmen: Her opplever vi at de utvikler en romslighet i forhold til hverandre. Hos oss får de hjelp til å finne en posisjon i båten, som gjør at de kan være i samme båt som andre. De lærer toleranse overfor sine medmennesker. – Det er et privilegium å få være nær folk som vokser, fortsetter Thu. Den sindige
rogalendingen utstråler både en entusiasme og ro. Det er lett å forestille seg at dette smitter over på ungdommene som kommer hit. Det er som at tiden på Engøyholmen går sakte og fort på samme tid, og plutselig er det tid for å dra tilbake. Idet vi går om bord i båten som skal ta oss med inn på fastlandet igjen, må vi bare samstemmig slutte oss til Thu sine ord: Engøyholmen er en nydelig plass, og det kjennes godt å være her!

Engøyholmen var ett av stedene som prosjekt Ungdom i svevet besøkte under sin studietur til Stavanger og Aberdeen. Les mer på nettsiden deres her:
www.engoyholmen.no

Back To Top