Skip to content

Det som skjer i dag er historie i morgen. Vi er en del av en utvikling og setter spor etter oss gjennom de aktivitetene vi er med på. I kulturhistorisk havnelandskap kan vi studere spor fra flere århundrer tilbake i tid. I forbindelse med byggearbeidene på Natvigs Minde fant vi leirgods og krittpiper som sjøfolk og fartøy brakte med seg fra England, Østersjøen og Middelhavet. Mengder av ballaststein og spennende gjenstander forteller historien om Stavanger som sjøfart og industriby.  Bygningene forteller om byutvikling der både hus og mennesker har flyttet på seg for å møte de muligheter som dagen i dag kunne by på.

SONY DSC

Et kulturhistorisk havnelandskap – et byplangrep på sjøen

Tanken om et større, kulturhistorisk havnelandskap som et byplanmessig grep har modnet gradvis fram på Engøyholmen Kystkultursenter. I 2004 ble det laget et notat som ble sendt til Byplanavdelingen i Stavanger kommune. Ideen ble tatt svært positivt imot, og ble raskt innarbeidet som et begrep i kommuneplanen.

Da søknad om prosjektmidler fra Stavanger2008 ble sendt var det allerede lagt et godt grunnlag for et kulturbyprosjekt i Stavanger havnelandsskap. Og søknaden ble innvilget med 1,0 millioner kroner.

Bakgrunnen for kulturprosjektet var at man innenfor et ganske lite område av Stavanger havn kan foreta en tidsreise som strekker seg fra tidlig 1800-tallet og fram til i dag. Her ligger spor fra ulike perioder av byens næringshistorie: sildefiskeriene, seilskutetiden, dampskipsperioden, hermetikkhistorien og oljealderen. Midt i dette landskapet ligger Engøyholmen. Miljøet på Engøyholmen bruker havna hver dag hele året. Prosjektbeskrivelsen inneholdt følgende fem punkter, som alle ble satt ut i livet i løpet av kulturbyåret 2008: Gjenreise det brente bindingsverkssjøhuset på Natvigs Minde. Bygge nytt grindbygd båthus på Engøyholmen. Bygge større kravellbygd trebåt på Engøyholmen. Reetablere utstillingen ”Hus på Vestkysten gjennom 4000 år” i sjøhuset på Natvigs Minde. Aktivitetsprosjektet ”Ro i skolen”, som er et tilbud til barnetrinnet i skolen. Les mer om vårt engasjement rundt havnelandskap her (pdf)

Back To Top