Skip to content

MERIEL ble bygd ved Engøyholmen Kystkultursenter og sjøsatt 2008 som et delprosjekt under Stavanger kulturhovedstadsprosjekt dette året.
I alt fire lærlingerr tok del i byggingen. MERIEL ble tegnet av båtbygger Curtiss Andersson med utgangspunkt i tradisjonelle gavlabåter fra Rogaland og Hardanger.
MERIEL er 31 fot, kravellbygget og en trygg og god seiler.
MERIEL brukes aktivt i Den kulturelle skolesekken, til seilkurs og i den daglige driften av senteret.

Back To Top