Skip to content

Stavanger Røde Kors på plass på Engøyholmen

Prosjektet Nettverk Etter Soning samarbeider med Engøyholmen for å skape en arena for samvær, nettverksbygging og gode opplevelser. Vi stiller lokaler, verksteder og kompetanse til rådighet. Sammen med frivillige fra Stavanger Røde Kors forbereder deltakere som har vært i soning…

Back To Top