Skip to content

Stavanger Røde Kors på plass på Engøyholmen

Prosjektet Nettverk Etter Soning samarbeider med Engøyholmen for å skape en arena for samvær, nettverksbygging og gode opplevelser. Vi stiller lokaler, verksteder og kompetanse til rådighet. Sammen med frivillige fra Stavanger Røde Kors forbereder deltakere som har vært i soning…

Fagdager på Natvigs Minde

 Fagdager 29 til 31 oktober 2019 . Etablering av  «Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy- og bygningsvern». Riksantikvaren støtter et verdiskapingsprosjektet «Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy- og bygningsvern» som Engøyholmen Kystkulturseneter (EKS) nå er i ferd med å realisere. Riksantikvaren skal…

Smed på plass på Engøyholmen

Velkommen til ung smed !Christian Bjotveit etablerer seg i disse dager på Engøyholmen. Den unge smeden kommer fra endt utdannelse og læretid i Odda. Med rykende ferskt fagbrev starter han opp egen virksomhet på kystkultursenteret. Vi jubler og håper essen…

Back To Top