Skip to content

Fagdager på Natvigs Minde

 Fagdager 29 til 31 oktober 2019 . Etablering av  «Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy- og bygningsvern». Riksantikvaren støtter et verdiskapingsprosjektet «Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy- og bygningsvern» som Engøyholmen Kystkulturseneter (EKS) nå er i ferd med å realisere. Riksantikvaren skal…

Back To Top