skip to Main Content

Bok fra Engøyholmen

Engøyholmen i bok. "Kulturhistorisk Havnelandskap - 20 år på Engøyholmen." Gjennom 150 sider med tekst og bilder forteller vi historien om Kystkultursenterets 20 årige historie. Vi ser tilbake og plasserer Engøyholmen i sin historiske sammenheng og i vår tids kulturhistoriske…

Back To Top