Skip to content

Engøyholmen Kystkultursenter har siden 1992 hatt et samarbeid med Stavanger kommune. Lenden skole- og ressurssenter har et dagtilbud for elever på mellomtrinnet på skoler i Stavanger kommune som er lokalisert hos oss. Vi tilbyr lokaler, båter, maskiner og utstyr samt samarbeid med oss i egnede prosjekter. Skoletilbudet har 20 elevplasser, hvorav det dannes grupper på 4 elever som går 1 dag i uken gjennom hele skoleåret. Elevene følges av 2 pedagoger fra Lenden. De søker å gi elevene mestringsopplevelser og sosial trening, primært gjennom aktiviteter tilknyttet kystkultur og friluftsliv. Det er et berikende samarbeid for oss, elever og pedagogene og er et viktig tiltak for stiftelsens statutter om å drive og gi sosiale tilbud.

 

Back To Top