skip to Main Content

Engøyholmen Kystkultursenter har stadig behov for restaurering og denne gangen er det 1.etasje som skal restaureres.
Høyre hjørne under kontorene skal rives og nytt skal bygges opp igjen.
Støttespillere som har gitt gode bidrag.

Back To Top