Bok fra Engøyholmen


ENGØYHOLMEN GIR UT BOK.

"Kulturhistorisk Havnelandskap-
20 år på Engøyholmen ."
 
Gjennom 150 sider med tekst og bilder forteller vi historien om Kystkultursenterets 20 årige historie. Vi ser tilbake  og plasserer Engøyholmen i sin historiske sammenheng og i vår tids kulturhistoriske havnelandskap.
 
Etnologen Bjørn Arild Ersland er bokas hovedforfatter. Sivilarkitekt og styreleder Helge Schjelderup, og daglig leder Ketil Thu bidrar med tekster og de fleste bildene. En bok å bli glad i, bli inspirert av og en kilde til ny kunnskap om vår gamle kystkultur. Kan kjøpes i lokale bokhandlere og direkte fra Engøyholmen på post@engoyholmen.no

ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER UTVIKLER ET SAMMENHENGENDE OG LEVENDE KULTURHISTORISK HAVNEMILJØ
Bilde av 255223_600_600[1]
 I HUS OG ANLEGG, BÅTER OG FARTØYER SKAL BARN, UNGE OG VOKSNE LEKE, LÆRE, OPPLEVE OG ARBEIDE.

KYSTKULTURSENTERET HAR STORE VISJONER DER ANSVARET FOR KULTURARV OG MENNESKER ER GRUNNLAGET FOR,- OG INNHOLDET I VÅRT ENGASJEMENT. 
LES PROSJEKTBESKRIVELSEN HER